Dierenkliniek & Trimsalon Europaplein - św dierenarts in Amsterdam
  Europaplein 19
1078 GS AMSTERDAM
020 - 664 20 94
   
Dierenkliniek & Trimsalon
Europaplein
   
Nederlands English Francais Deutsch
Espanol Turkish Chinese Arabische Emiraten
 

Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Dierenkliniek Europaplein aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.dierenkliniek-europaplein.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. De Dierenkliniek Europaplein is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierenkliniek Europaplein (ook niet via een eigen netwerk).

Dierenkliniek Europaplein kan er niet voor instaan dat de informatie op www.dierenkliniek-europaplein.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Dierenkliniek Europaplein sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.dierenkliniek-europaplein.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.dierenkliniek-europaplein.nl te kunnen raadplegen.


 
dierenkliniek uil

trimsalon hond

cavia
  Huisvisites voor dieren | Pet Travel Clinic | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Sitemap